Fabio Rabin chora ao afirmar ter sido preso no Catar